วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

ม3/3

ม3/3

นักเรียนส่งงาน1

ม.3/3
ม.3/6
ม.3/8
ม.3/10
ม.3/12

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องระบบสุริยะ

วิชา...วิทยาศาสตร์ (รหัส ว33102...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง .เอกภพ.. จำนวน 5. ข้อ
โดย อ.สุนี ลิมปนดุษฎี .. โรงเรียน...วรนารีเฉลิม
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ
   ดาวพุธ
   ดาวพฤหัส
   ดาวเสาร์
   ดาวอังคาร

ข้อที่ 2)
ดาวเคราะห์วงในคือข้อใด
   ดาวเสาร์
   ดาวพฤหัส
   ดาวอังคาร
   ดาวพุธ

ข้อที่ 3)
เตาไฟแช่แข็งหมายถึงข้อใด
   ดาวพุธ
   ดาวอังคาร
   ดาวโลก
   ดาวศุกร์

ข้อที่ 4)
ดาวเคราะห์สีแดงคือข้อใด
   ดาวพุธ
   ดาวศุกร์
   ดาวอังคาร
   ดาวยูเรนัส

ข้อที่ 5)
ดาวเคราะหใดมีฉายาว่าดาวเคราะห์ลอยน้ำได้
   ดาวเสาร์
   ดาวอังคาร
   ดาวศุกร์
   ดาวพฤหัส

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบ
1. ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือข้อใด
ดาวศุกร์
ดาวอังคาร
ดาวเสาร์
ดาวพฤหัส

2. ดาวเคราะห์วงในคือข้อใด
ดาวอังคาร
ดาวศุกร์
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส

3. ดาวเคราะห์ที่มีฉายาว่าดาวเคราะห์ประหลาด
ดาวพุธ
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัส
ดาวเสาร์

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557